Bosch GST 18 V-LI B 18V 4000mAh Battery Replacement

£34.22

(inc. VAT-UK Inland only!)
Product ID: UKPBS055B
Model Name: Bosch GST 18 V-LI B
Volt: 18V
Capacity: 4000mAh
Type: Li-ion
Dimensions: 113.60×74.65×40.55mm

SKU: Bosch GST 18 V-LI B PBS055B Black 18V 4000mAh Battery Replacement 286284 Category: Tag:

Description

This Bosch GST 18 V-LI B battery can replace the following part numbers: (Please use “Ctrl + F” )
Bosch

BAT618
2 607 336 092
2 607 336 170
BAT609
2607336170
2607336092
2607336236
2 607 336 236
2607336998
2 607 336 998
2607336169
2 607 336 169
BAT610G
2 607 336 235
2607336235
2607336091
2 607 336 091
2607336559
2 607 336 559
2607336803
2 607 336 803
2607336815
2 607 336 815
1600Z00037
2607336560
2 607 336 560
1600Z00036
1600Z00038
1600A002U5
2607337069
2 607 337 069
2607336905
2 607 336 905
1600Z00035
1 600 Z00 035
1 600 Z00 037
1 600 Z00 038
1600A00R1A
1 600 A00 R1A
1600A013H1
1 600 A01 3H1
1600A004ZN
1 600 A00 4ZN
1 600 A00 2U5
2607336906
2 607 336 906
ProCORE18V 7.0Ah
1600A00C42
1 600 A00 C42
1 607 A35 0GB
1607A350GB
GBA 18V 3.0Ah
GBA 18V 2.0AH M-B
GBA 18V 1.5AH M-A
GBA 18V 4.0AH M-C
1600A02149
GBA 18V 1.3AH M-B
GBA 18V 2.0AH MW-B
GBA 18V 2.0AH MW-C
GBA 18V 6.0AH M-C
GBA 18V 3.0AH M-C
GBA 18V 5.0AH M-C
1607A3501A
1600A003NC
1 600 A02 149
ProCORE18V 5.5Ah
1 607 A35 0BZ
1607A350BZ
GBA 18V 1.5Ah
2607336875
2 607 336 875
2607A350M0
2 607 A35 0M0

This Bosch GST 18 V-LI B battery replacement is compatible with the following models: (Please use “Ctrl + F” )
Bosch

37618
17618-01
36618-02
37618-01
CRS180
CCS180
CFL180
17618
25618-01
25618-02
CRS180K
CCS180K
CCS180B
CRS180B
GDR 18 V-LI
GDS 18 V-LI
GSR 18 V-LI
GSB 18 VE-2-LI
GSR 18 VE-2-LI
GSK 18 V-LI
DDS181
GSR 18-2-LI
GSB 18-2-LI
GSB 18 V-LI
GWS 18 V-LI
GBH 18 V-LI
GCB 18 V-LI
GGS 18 V-LI
GSA 18 V-LI
36618B
26618
GDS 18V-LI HT
gsb 18v-li
GWS18V-LI
GSR18-2-LI
GSR18VE-2-LI
GSR18V-LI
GSK18V-LI
gsb18v-li
GSB18-2-LI
GSB18VE-2-LI
GSA18V-LI
GGS18V-LI
GDS18V-LI HT
GDS18V-LI
GDR18V-LI
GCB18V-LI
GBH18V-LI
GDR18VLIN
GDR 18 V-LIN
GSR 18 V-EC
GSR 18V-EC
GWS 18-125 V-LI
GBH18V-EC
GBH 18V-EC
GST 18 V-LI
GST18V-LI
GAS18V10L
GAS 18V-10L
GBH 18 V-EC
GBH 18V-20
GBH18V20
GLI18V300C
GLI 18V-300
GDR 18V-160
GDR18V160
GDX 18V-EC
GDX18V-EC
GSS18V-10
GSS 18V-10
GSR 18 V-EC TE
GSR18V-ECTE
EXACT ION 8-1100
EXACT ION 12-700
06019G5104
GBH18-V20
GSB18 V-28
GBH 18-V20
GOP18V-28N
GLI 18 V-300
GDX 18 V-EC
GSR 18 V-EC TE MA55
MA55
GSB 1800
GSB18V-60C
GSB 18 V-60C
GDS 18V-EC 250
GDS 18 V-EC 250
GDR 18 V-EC
GSB 18 V-85 C
GBH18V-26
GSB 18V-60 C
GDX 18V-180
GLI18V300
GLI 18V300
GBH18V-26F
GSR 18 V-EC FC2
GSB 18 V-21
GSR 18V-60 FCC
GKM18V-LI
GBH 18V-LICP
GOP 18V-28
GBS 18V-21
GBS18V-21
GLI 18V-1900
GSR18V-190
GSB 18V-110 C
GSB 18V-55
GLI VariLED
GKS 18V-57
GDX 18V-200
GDS 250-LI
GDS 18V-EC 300
GDS 18V-400
GBH 180-LI
GSR 18V-50
GWS 18V-10
GSA 18V-LI C
GDS 18V-1050
GBH 18V-26
GST 18V-LI
GSB 18VE-2-LI
GWS 18V-LI
GSR 18V-85
GSB 18V-60
GWS18-125 V-LI
GSR 1800-LI
GSB 18-2-LI Plus
GBL 18V-120
GSB 18V-28
GDR 18-LI
GSB 18V-21
GDE 18V-16
GSR 18V-28
GDX 18V-200 C
GWS 18V-7
GAS 18V-10 L
GLI 18V-2200
GAS 18V-1
GLI 18V-1200 C
GOP 18 V-28
GCG 18V-600
GSR 18V-60 C
GSR 18V-60 FC
GBH 18 V-LI CP
GBH 18V-21
GBH 18 V-26
GBH 18V-26 D
GDS 18V-300
GBH 18V-45 C
GKS 18V-57 G
GKS 18V-68 C
GDS 18V-1000
GEX 18V-125
GGS 18V-LI
GWX 18V-8
GST 18V-LI S
GSC 18V-16
GSA 18 V-LI C
GDS 18V-1050 H
GST 18 V-LI B
GNA 18V-16
GGS 18V-23 LC
GLI 18V-10000 C
GWS 18V-10 C
GSA 18V-32
GCM18V-305 GDC
GWS 18V-10 PSC
3 601 H67 100
3601H67100

You may also like…